Plt Sekretaris / Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Nama              :    NURHAYATI JURIANA ULAEN, S.H.

NIP                  :    196509021992032001

Pangkat/Gol.   :    Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan     :    Kepala Bagian Perencanaan & Kepegawaian

 

Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Nama                   :    HERU PURWANTO, S.Kom.

NIP                      :    198308292009041006

Pangkat/Gol.       :    Penata Tk. I (III/d)

Jabatan                :    Kepala Bagian Umum Dan Keuangan

 

Kepala Sub Bagian Rencana, Program dan Anggaran

Nama                   :    CICILIA CHERLY WAANI, S.E.

NIP                      :    197909102006042003

Pangkat/Gol.       :    Penata Tk. I (III/d)

Jabatan                :    Kepala Sub Bagian Rencana, Program dan Anggaran

 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Nama                   :    SERLY YU, S.Kom.

NIP                      :    198009192006042002

Pangkat/Gol.       :    Penata Tk. I (III/d)

Jabatan                :    Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI

Nama                    :    CHARLES ARTHUR SINAIJ, S.E.

NIP                        :    197908112006041003

Pangkat/Gol.       :    Penata / (IIIc)

Jabatan               :    Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian & TI

 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Nama                  :    MUHAMMAD FADLY SYAM, S.Kom

NIP                      :    198203032009121005

Pangkat/Gol        :    Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan               :    Kepala Sub Bagian Tata Usaha & Rumah 

                                 Tangga

Share