SEKRETARIS

Nama                   :   IRIANI SOERIJATIE SUSANA IDRAK, S.H.

NIP                      :    196212021982032001

Pangkat/Gol.        :    Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan                :    Sekretaris

 

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Nama                   :    NURHAYATI JURIANA ULAEN, S.H.

NIP                      :    196509021992032001

Pangkat/Gol.       :    Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan                :    Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

 

Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Nama                   :    YAHYA, S.Ag, S.H.

NIP                      :    197605012005021003

Pangkat/Gol.       :    Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan                :    Kepala Bagian Umum dan Keuangan

 

Kepala Sub Bagian Rencana, Program dan Anggaran

Nama                   :    CICILIA CHERLY WAANI, S.E.

NIP                      :    197909102006042003

Pangkat/Gol.       :    Penata Tk. I (III/d)

Jabatan                :    Kepala Sub Bagian Rencana, Program dan Anggaran

 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Nama                   :    SERLY YU, S.Kom.

NIP                      :    198009192006042002

Pangkat/Gol.       :    Penata Tk. I (III/d)

Jabatan                :    Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

 

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI

Nama                   :    HERU PURWANTO, S.Kom.

NIP                      :    198308292009041006

Pangkat/Gol.       :    Penata Tk. I (III/d)

Jabatan                :    Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI

 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Nama                   :    NOVICA DEWI SAMPELAN, S.E.

NIP                      :    198211042011012005

Pangkat/Gol.       :    Penata Tk. I (III/d)

Jabatan                :    Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

 

Share